Publikacije
Jedan od ciljeva rada Savjetovališta je podizanje javne svijesti o nasilju među djecom i mladima te čimbenicima koji doprinose problemima u ponašanju djece i mladih. Kroz stalnu komunikaciju s javnosti putem medija, web stranice i distribuciju promotivnih materijala, brošura i priručnika educiramo javnost, promičemo dječja prava i podižemo razinu svijesti o problemima s kojima se djeca i mladi suočavaju tijekom odrastanja.

Brošura o Savjetovalištu „Luka Ritz“
Brošura o Savjetovalištu „Luka Ritz“ sadrži osnovne informacije o njegovim programima i aktivnostima te ciljevima rada. Tisak brošure omogućio je Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport grada Zagreba svojom financijskom potporom.

Priče o dobroti
Savjetovalište ''Luka Ritz'' provelo je projekt u suradnji s nekoliko zagrebačkih osnovnih škola koji je imao za cilj potaknuti djecu na uočavanje ''dobrog koje stvara dobro'', na aktivno uključivanje i bilježenje priča, radnji, događaja nastalih iz osobnog iskustva i iskustva njihovih bližnjih. Učesnici projekta bili su pozvani da o dobrim djelima svjedoče kroz različite kreativne forme; literarne tekstove, eseje, pjesme, akcije i sl. Rezultat projekta bila je knjižica „Priče o dobroti“ na 32 stranice tiskana u 5.000 kom koja je obuhvatila 20 radova 19 učenika iz OŠ Prečko, OŠ Bukovac, OŠ Trnsko, OŠ Ljubljanica i OŠ Stenjevec. Devet nastavnika i stručnih suradnika navedenih osnovnih škola uključilo se u provedbu projekta. Tisak knjižice omogućilo je Švicarsko veleposlanstvo u Zagrebu svojom financijskom potporom.

Kako uspješno učiti? Priručnik za djecu i mlade
Priručnik „Kako uspješno učiti?“ napisan je za djecu i mlade. Nudi savjete kako se lakše snalaziti u školskom gradivu te kako stvoriti svoj osobni stil učenja te tehnike za ostvarivanje najboljih rezultata u najkraćem vremenu. Pomaže djeci da organiziraju učenje vremenski i na način koji im najviše odgovara. Tiskan je u 100 kom za potrebe djece uključene u program „Subota za učenje“ kojeg provodi Savjetovalište „Luka Ritz“. Tisak priručnika omogućila je Regionalna zaklada za lokalni razvoj ZAMAH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Kako pomagati djeci u učenju? Priručnik za roditelje i volontere
Priručnik „Kako pomagati djeci u učenju?“ napisan je za roditelje i druge odrasle osobe koje rade s djecom. Nudi niz korisnih savjeta čija primjena može omogućiti djetetu s kojim rade bolji uspjeh u školi. Osim korisnih savjeta, priručnik informira o djeci s teškoćama u razvoju i/ili djeci sa specifičnim poteškoćama u učenju jer je posebno važno razumjeti djetetove teškoće, međusobno surađivati i podržavati dijete kako bi postiglo bolje rezultate. Tiskan je u 100 kom za potrebe roditelja čija su djeca uključena u program „Subota za učenje“ kojeg provodi Savjetovalište „Luka Ritz“ te za potrebe volontera koji im pomažu u učenju. Tisak priručnika omogućila je Regionalna zaklada za lokalni razvoj ZAMAH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Nasilje preko interneta – Cyberbullying. Priručnik za djecu i mlade
Priručnik „Nasilje preko interneta“ napisan je za djecu i mlade s ciljem informiranja djece i mladih o ponašanjima koja se smatraju nasiljem preko interneta te njegovim vrstama, opasnostima interneta, korisnim savjetima kako se zaštititi od nasilja preko interneta, kao i o tome gdje mogu potražiti pomoć ukoliko postanu žrtve nasilja preko interneta. Tiskan je u 1.000 kom za potrebe provedbe projekta „Net generacija.hr“ u sklopu kojeg se dijelio učenicima osnovnih i srednjih zagrebačkih škola. Tisak priručnika omogućilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta svojom financijskom potporom.


Nasilje među djecom i mladima
Priručnik „Nasilje među djecom i mladima“ napisan je za djecu, mlade, roditelje, školske djelatnike i sve ostale zainteresirane za problem nasilja među djecom i mladima. Većina učenika izložena vršnjačkom nasilju, nasilje ne prijavljuje odraslima ili čeka dugo dok to učini, a razlozi proizlaze iz osjećaja srama, straha od osvete ili uvjerenja da odrasli neće htjeti ili moći nešto poduzeti. Zato se nadamo da će ovaj priručnik svojim savjetima pomoći djeci, mladima, roditeljima, ali i svima koji rade s djecom i mladima u sprečavanju vršnjačkog nasilja kroz pružanje odgovora na pitanja o tome što je nasilje među djecom i mladima, koji su osnovni oblici i čimbenici nasilnog ponašanja, koje su posljedice vršnjačkog nasilja, kako je moguće prepoznati žrtve i nasilnike, kako je moguće zaštititi se od nasilja, ali i kome i kako prijaviti nasilje te gdje zatražiti pomoć kada se nasilje dogodi. Tisak priručnika omogućio je Grad Zagreb svojom financijskom potporom.

Forum kazalište - Nenasilno rješavanje sukoba i metoda forum - kazališta
Priručnik „Nenasilno rješavanje sukoba i metoda forum-kazališta“ nastao je unutar projekta „I tebe se (do)tiče“ s ciljem aktivnog uključivanja studenata koji se pripremaju za rad s djecom i mladima u prevenciju nasilja među djecom i mladima. Priručnik govori o važnosti nenasilnog rješavanja sukoba polazeći od objašnjenja što sukob jest, koji su njegovi uzroci i koje vrste, koji načini rješavanja sukoba produbljuju sukob, što je konstruktivan sukob i kako ostvariti pozitivno rješavanje sukoba. Nadalje, zašto su socijalne vještine važne, kako razlikovati sukob od nasilja među vršnjacima te koji znakovi upućuju na nasilničko ponašanje, a koji na žrtve nasilničkog ponašanja. Drugi dio priručnika posvećen je kazalištu potlačenih Augusta Boala te metodi forum-kazališta kojeg po mnogočemu možemo povezati s temom nenasilnog rješavanja sukoba. Priručnik je tiskan u nakladi od 500 komada uz financijsku pomoć Ministarstva socijalne politike i mladih.


Forum kazalište - Prevencija nasilja putem interneta metodom forum - kazališta
Priručnik „Prevencija nasilja putem interneta metodom forum-kazališta“ namjenjen je nastavnicima i stručnim suradnicima te svima koji rade s djecom i mladima. Nastao je s ciljem prikaza i djeljenja spoznaje o izvrsnoj, ali premalo prisutnoj metodi rada s djecom i mladima - dramsko- pedagoškoj metodi forum- kazališta. Kroz primjer dobre prakse korištenja metode forum-kazališta u projektu „Net generacija.hr“ koji je proveden u šk.god. 2012/2013., a cilj mu je bio aktivno uključivanje učenika osnovnih i srednjih škola u prevenciju ovisnosti o internetu te cayberbullyinga, u priručniku donosimo aktivnosti, ciljeve, načine rada unutar projekta s posebnim naglaskom na kazalište potlačenih i metodu forum-kazališta. Uz primjer jedne forum-priče te predstavljanje rada na pilot projektu forum-kazališta u jednoj osnovnoj školi, donosimo i istraživanje o izloženosti nasilju putem interneta učenika zagrebačkih škola. Priručnik je tiskan u nakladi od 500 komada uz financijsku pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.