"Nikada nemojte sumnjati u činjenicu da mala skupina promišljenih i zabrinutih građana može promijeniti svijet. Uistinu, dosad su ga jedino oni i mijenjali."
Margaret Mead

Želiš li aktivno sudjelovati, doprinijeti radu Savjetovališta sa svojim idejama, prijedlozima, znanjem i kreativnošću? Pridruži nam se! Više o tome pročitaj ovdje.

Ukoliko želiš iskoristiti svoja znanja i vještine, ostvariti nova poznanstva, pomoći djeci i aktivno se uključiti u prevenciju nasilja među djecom i mladima, pridruži se radu Savjetovališta – postani naš volonter! Više o tome pročitajte ovdje.