Savjetovalište u 2013. godini provodi četiri osnovna programa koji uključuju primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju nasilja među djecom i mladima kroz savjetovanje, neformalnu edukaciju i izdavaštvo:

1. Vidljiv, važan, snažan
2. Tko ne djeluje, sudjeluje
3. Subota za učenje
4. Net generacija.hr
5. Nasilje ostavlja tragove - Zvoni za nenasilje