On-line generacija, 24/7

Projekt "On-line generacija, 24/7", u partnerstvu s osnovnom školom "Cvjetno naselje" i osnovnom školom "Mladost" uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih, a u okviru natječaja "Prevencija nasilja nad i među djecom i mladima"

"On-line generacija, 24/7" je projekt aktivnog uključivanja učenika osnovnih i srednjih škola, te njihovih nastavnika i roditelja u prevenciju ovisnosti o Internetu; ovisnosti o društvenim mrežama, opsjednutost on-line aktivnostima, preopterećenost informacijama, te prevenciju nasilja putem Interneta (cyberbullyinga, 24 sata, 7 dana u tjednu). Cilj projekta je osvještavanje i smanjenje ove vrste ovisnosti i rizika nasilnog djelovanja, razvijanje znanja i vještina primjerene komunikacije, kao i navike sigurnog korištenja društvenih mreža, a putem neformalnog edukativnog dijaloga te dramsko-pedagoških metoda kazališta-potlačenih; forum-kazališta. Učeći i vježbajući metodu forum-kazališta učenici postaju aktivni sudionici prevencije, osvještavajući te spoznavajući probleme ove vrste nasilnog djelovanja, promišljanjem i djelovanjem te traženjem i predlaganjem rješenja za situacije u kojima se i sami nalaze i koje su im poznate, ali često neosvještene. Iskustvo forum kazališta priprema učenike na djelovanje u stvarnim životnim situacijama pokazujući načine kako detektirati problem i kako iznalaziti niz rješenja koji dovode do njegovog smanjenja ili rješavanja.

Projekt se sastoji od nekoliko projektnih aktivnosti:

1.Izvedbe forum-priča za učenike: jedna do dvije forum-priče koje izvodi forum-skupina Savjetovališta za osnovnoškolce, dvije partnertske škole, a obuhvaća učenike od 6 do 8 razreda (OŠ Cvjetno naselje OŠ Mladost) - ukupno obuhvaća 8 forum-izvedbi, te nadalje jedna forum-priča za srednjoškolce – obuhvaća 4 forum -izvedbe za 4 različite srednje škole (dva gmnazijska usmjerenja i dva strukovna) .
Priče će biti bazirane na problematici ovisnosti o internetu te nasilju putem interneta (društvene mreže) i drugih novih tehnologija (mobitela). Nastavno na forum priče s učenicima se razgovara o problemima ovisnosti i internetskog nasilja te ih se upoznaje s prednostima, ali i rizicima novih tehnologija uz poseban osvrt na cyberbullying čija je specifičnost trajanje i prisutnost 24 sata, sedam dana u tjednu.

2. Formiranje učeničke forum-grupe i kontinuirani rad na forum kazalištu u partnerskim školama – osposobljavanje forum skupine osnovnoškolaca putem petnaestosatne radionice te kontinuirane učeničke forum- izvedbe za ostale učenike i nastavnike koje izvode učenici forum grupe iz te škole unutar dva mjeseca. Učenička radionica koncipirana je kao edukacijski trening koji se sastoji se od niza igara i vježbi preuzetih iz dramske pedagogije kao i specifičnih Boalovih vježbi. Forum izvedbe usko su vezane za temu nasilja putem interneta te nadopunjuju školski kurikulum. U radionički rad s učenicima biti će pozvani i nastavnici i stručni suradnici koji na ovaj način mogu učiti i isprobavati rad na forumu sa skupinom. Pritom, u daljnjim učeničkim izvedbama biti će im omogućena supervizija od strane voditeljica projekta i poticaj na samostalni rad.

3. Reprint informativnih knjižica "Nasilje putem interneta" za sve učesnike u projektu
Forum-kazalište spada u skupinu tehnika koja se naziva kazalište potlačenih. Kazalište potlačenih razvio je tijekom posljednjih pedeset godina brazilski teatrolog i redatelj Augusto Boal. U osnovi ideje kazališta potlačenih je da potiče ljude na djelovanje. Ukratko, radi se o obliku participativnog kazališta u kojem svi sudionici, oni na pozornici i oni u "gledalištu" sudjeluju u rješavanju problemske situacije pokušavajući ponuditi prihvatljiva rješenja. Drugim riječima, u ovom tipu kazališnog iskaza publika nije pasivni promatrač već aktivni sudionik. Publika ima pravo prekinuti izvedbu, postavljati pitanja likovima na sceni, davati im upute za djelovanje ili osobno stupiti na scenu i svojim primjerom pokazati kako razriješiti konflikt i ispravno djelovati. Priče koje priprema forum grupa pokazuju tipične situacije iz svakodnevnog života koje su po nečemu moralno ili društveno problematične. U kontekstu projekta, forum priče bazirat će se na temi nasilja putem interneta (društvene mreže) i drugih novih tehnologija (mobitela). Konkretno, obuhvatit ćemo teme: širenje nasilnih i uvredljivih komentara, poruka, fotografija, krađa lozinke i identiteta, lažno predstavljanje, poticanje na grupnu mržnju, objavljivanje privatnih podataka, prijeteće poruke i uhođenje. Sama publika, učenici i nastavnici nudit će riješenja kako bi izbijegli ili smanjili nepovoljnu situaciju, zaštitili žrtvu, promjenili tijek razvoja problematične situacije. U osnovi, ovakva "igra" upućuje na uočavanje i promišljanje moralno dvojbenih i problematičnih situacija, poziva na empatiju i pokušava riješiti problemsku situaciju te otvara jedan drugačiji pogled na svijet. U konačnici, ukazuje se na to da i u problematičnim životnim situacijama ne smijemo biti pasivni promatrači već možemo i moramo reagirati, djelovati i mijenjati stvari. Trebamo naučiti zaštiti sebe i druge.