Uspješno završen projekt „Tko ne djeluje sudjeluje!“ Štičenici Doma za odgoj djece i mladeži Zagreb su djelovali!

Projekt "Tko ne djeluje, sudjeluje!" u suradnji s Domom za odgoj djece i mladeži Zagreb uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru Programa za organizacije civilnog društva fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške uspješno je završen.

U projektu „Tko ne djeluje,sudjeluje“ tijekom devet mjeseci provedbe sa skupinama štićenika s poremećajima u ponašanju u dobi od 12 do 18 godina, provedeno je 7 forum-izvedbi i 9 edukativno-iskustvenih radionica na teme: Uvažavanje različitosti, Nepravedni autoritet, Seksualno uznemiravanje, Nasilje u vezama, Nasilje putem interneta, Pritisak vršnjaka, Obiteljsko nasilje/ovisnosti. Putem participativnog, aktivirajućeg, kreativnog i interaktivnog dramsko-pedagoškog rada koji je nastavljen edukativno-iskustvenim radionicama doprinjeli smo osvještavanju problema, razumjevanju njihovih uzroka i posljedica te aktivirali štičenike na djelovanje i iznalaženje rješenja nenasilnim putem. Na taj smo način osnažili štičenike, ojačali njihove građanske kompetencije, doprinjeli razvoju poštovanja, samopoštovanje i socijalnih vještina što doprinosi primarnoj i sekundarnoj prevenciji nasilja među djecom i mladima. Proveli smo i forum-radionicu za štičenike u kojoj su napravili forum-priču o problemima i teškoćama s kojima se susreću te javnu- izvedbu pred pubilkom Doma za odgoj djece i mladeži Zagreb. U svrhu boljeg strukturiranja slobodnog vremena, štičenici su posjetili 9 kazališnih predstava te se na taj način uključili u kulturni život i u širu zajednicu. U projektu je ukupno kroz sve aktivnosti sudjelovalo 421 sudionik.

Najčešći odgovori u evaluacijskom upitniku na pitanje „Što mi se svidjelo?“

„Reakcije publike, sudjelovanje svih...“

„Sve mi se svidjelo“

„Volio bih da ima više ovakvih radionica i da nas nauče kako komunicirati“

„Hvala vam na predstavi“

„Rješavanje stvari u dobrom smislu!“

„Posebno mi se svidjelo što je bila dobra atmosfera. I zanimljiva situacija“

„Sviđalo mi se glumljenje“

„Sve i ne bih volio da je išta drugačije“"Bilo je inspirativno i kreativno raditi sa štičenicima Doma za odgoj djece i mladeži Zagreb!"

“Tko ne djeluje, sudjeluje!” zamišljen je kao projekt aktivnog uključivanja djece i mladih s poremećajima u ponašanju u prevenciji nasilja nad njima i nad drugima, suzbijanje diskriminacije i rješavanja konfliktinih situacija nenasilnim načinima, putem tehnika kazališta potlačenih (forum-kazališta) i edukativno-iskustvenih radionica. Projekt je primarno bio usmjeren na djecu i mlade iz Doma za odgoj s poremećajima u ponašanju u dobi od 12 do 18 godina, koji čine posebnu skupinu koja je, sukladno istraživanjima, izložena većem riziku od nekog oblika nasilja prema njima. Osnovni cilj ovoga projekta bio je smanjenje i prevencija nasilnog ponašanja, u ulozi nasilnika ili žrtve za navedenu ciljanu skupinu. Nadalje, projekt je imao za cilj doprinjeti i razvoju demokratskih načela i aktivnom građanstvu kao i poboljšanju kvalitete života te osnaživanje djece i mladih iz ugroženih skupina. Unutar projekta izveli smo sedam različitih forum - priča na sljedeće teme:

Uvažavanje različitosti nasuprot diskriminaciji i isključivanju
Nepravedni autoritet
Seksualno uznemiravanje/fizičko nasilje
Nasilje u vezama
Nasilje putem interneta – Cyberbullying
Pritisak vršnjaka
Obiteljsko nasilje – ovisnost - klađenje

Na forum-izvedbama prisustvovalo je ukupno 140 štičenika. Tijekom forum-izvedbi štičenici su prepoznali te osvjestili prikazane probleme, imenovali ih, te se tijekom izvedbi i intervencija senzibilizirali i informirali o gore navedenim pitanjima i problemima s kojima se susreću u svakodnevnom životu. Sve prikazane probleme, prepoznali su kao realne i moguće te kao one s kojima su se susreli ili se susreću. Štićenici su reagirali izuzetno pozitivno na izvedbe forum-priča te su aktivno sudjelovali u pokušajima rješavanja problema te davanja prijedloga za rješavanje problema. Putem njihovih intervencija uočljiva je iskustvena dimnezija problema unutar kojeg pokušavaju djelovati. Kontinuiranim radom primjećuje se da im forum-izvedbe postaju sve zanimljivije, sve su opušteniji i kreativniji na izvedbama i sami primjećuju da postavljamo pred njih sve „teže“ teme. To je posebice bilo vidljivo na temi „pritiska vršnjaka“ u kojoj su i sami uočili nemoć zauzimanja za sebe, ali su pritom imali i iznimna rješenja prihvaćajući odgovornost i krivnju za situaciju u kojoj se našao potlačeni. Ista se situacija ponovila na izvedbi teme „obiteljskog nasilja – ovisost klađenje“. Štičenici i sami postaju svjesni da probleme ne mogu rješavati nasilnim putem, jer svaki put kad prikažu nasilnu intervenciju, ishod ne bude zadovoljavajući.

Ovdje možete vidjeti kratak osvrt na izvedbe foruma!"Tko ne djeluje, sudjeluje!"

Projekt "Tko ne djeluje, sudjeluje!" u suradnji s Domom za odgoj djece i mladeži Zagreb uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru Programa za organizacije civilnog društva fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške

"Tko ne djeluje, sudjeluje!" projekt je aktivnog uključivanja djece i mladih s poremećajima u ponašanju u prevenciju nasilja nad njima i nad drugima, suzbijanje diskriminacije i rješavanja konfliktinih situacija nenasilnim načinima, putem tehnika kazališta potlačenih (forum-kazališta) i edukativno-iskustvenih radionica. Projekt je primarno usmjeren na djecu i mlade iz Doma za odgoj s poremećajima u ponašanju u dobi od 12 do 18 godina, koji čine posebnu skupinu koja je, sukladno istraživanjima, izložena većem riziku od nekog oblika nasilja prema njima. Povećani rizik rezultat je nepovoljnih životnih okolnosti počevši od problematične obiteljske dinamike koja se nastavlja na marginalizirani položaj u zajednici. Navedene okolnosti, posebno kod mladih osoba, za posljedice neizbježno imaju specifične krize identiteta i mnogo osobnih otvorenih pitanja. Djeca i mladi iz navedenih skupina najčešće dolaze iz nefunkcionalnih obitelji koje iz raznih razloga ne mogu ovoj skupini pružati siguran i podržavajući dom. Takve okolnosti kod njih pojačavaju bazičnu nesigurnost i izrazito se negativno odražavaju na samopouzdanje i razvoj kapaciteta za odgovoran i proaktivnan život. Osnovni cilj ovoga projekta je smanjenje i prevencija nasilnog ponašanja, u ulozi nasilnika ili žrtve za navedenu ciljanu skupinu.

Projekt se sastoji od 6 projektnih aktivnosti:
a. izvedbe forum-priča forum grupe Savjetovališta "Luka Ritz" na unaprijed dogovorenu temu, specifičnu za rizičnu skupinu
b. nastavak rada putem edukativno-iskustvenih radionica na istoj temi na kojoj je bazirana forum-izvedba
c. osnivanje forum-grupe štičenika–forum radionica od minimalno 15 sati te stvaranje autentičnih, njihovih forum-priče o problemima i poteškoćama s kojima se suočavaju
d. javne izvedbe forum-priča štićenika-u Domu pred drugim štičenicima ili za raznorodniju mladu publiku izvan Doma
e. reprint informativno-edukativnih brošura; "Kako uspješno učiti?" i "Cyberbullying"
f. kulturno-umjetnički odgoj koji obuhvaća vođenje štićenika na odabrane kazališne predstave

Projekt se provodi u suradnji s Domom za odgoj djece i mladeži Zagreb, Odjel domskog tretmana, Odsjek Dom za mušku djecu i mladež, kontinuirano tijekom 10 mjeseci. Unutar tog razdoblja naizmjenično će se provoditi izvedbe forum-priča tematski prilagođene specifičnim problemima ciljne skupine u kombinaciji s edukativno-iskustvenim radionicama na iste teme. Forum grupa Savjetovališta priprema i izvodi 7 forum-priča na sljedeće teme:
a. Odnosi u obitelji-nasilje u obitelji
b. Odnos prema autoritetu-život u domu za djecu i mlade
c. Diskriminacija-stigmatizacija
d. Nasilje u vršnjačkim vezama
e. Seksualno uznemiravanje
f. Pritisak vršnjaka-ovisnosti
g. Cyberbullying-govor mržnje i nasilje putem interneta

Budući da bi tijekom forum-izvedbe štičenici osvjestili određeni problem i pokušali osobnim djelovanjem iznaći rješenja za isti nenasilnim putem u nastavku ćemo, na edukativno-iskustvenim radionicama, raditi dublje na problemu, na osobnom odnosu spram problema, osnaženi pritom iskustvom koje su dobili učestvovajući u forum-priči.

Kroz edukaciju, usmjereno osvještavanje, iskustveno uključivanje i aktivno promišljanje korisnika, želimo dugoročno raditi na prevenciji nasilja. Grupnim radom želimo poticati razvijanje podržavajuće grupne dinamike koja svoju održivost nalazi u primjenjivanju stečenih iskustava i u daljnjem razvoju sudionika. Kontinuirani rad u manjim zatvorenim skupinama stvara specifičnu grupnu dinamiku koja je posebno važna za stvaranje prostora vršnjačke podrške i iskustvenog usvajanja novih znanja kroz aktivan angažman. Zajedničko vršnjačko iskustveno učenje tijekom forum-izvedbi i putem radioničkog rada pojačava razvoj osobnih snaga. Prednosti ovakvog rada su mnogostruke: razvijanje socijalnih vještina, razvijanje dubljih međuljdskih odnosa kroz dijeljenje iskustava, mišljenja i osjećaja s drugima, razvijanje empatije, izražavanje emocije na zdrav i konstruktivan način, povećanje samopouzdanja i prihvaćanja samog sebe.

Dramsko-pedagoški, kazališni rad donosi jedan novi vid umjetničkog stvaralaštva, koji je, specifičnošću metode foruma, ujedno i aktivistički. Nakon što se štičenici upoznaju s načinom i metodom rada forum-kazališta bile bi im ponuđeno učestvovanje u radionici forum-kazališta u trajanju min. 15 sati unutar koje bi usvojili glavne principe i metode rada forum-kazališta, razradili pojedine teme forum-situacija s naglaskom na teme koje sami odaberu kao problematične za njihovu zajednicu. Sama forum-radionica sastoji se od niz igara i vježbi preuzetih iz dramske pedagogije kao i specifičnih Boalovih vježbi. Iz treće aktivnosti, logično proizlazi četvrta aktivnost koja obuhvaća javne izvedbe forum-priča štičenika koje su napravili unutar radionice. Javna izvedba podrazumjeva izvođenje priče pred ostalim štićenicima doma, a u dogovoru s grupom, izvodi se pred najširom publikom.

Unutar pete aktivnosti izdajemo informativno-edukativne brošure na temu "Kako uspješno učiti" i "Cyberbullying". Prva brošura na jednostavan i jasan način prikazuje stilove i tehnike učenja, načine organiziranja sadržaja i vremena te pomažu u stvaranju vlastitog stila učenja i savladavanja školskog gradiva. Druga brošura mali je priručnik koji djecu i mlade upoznaje s elektroničkim nasiljem, opasnostima i izazovima tog gorućeg problema, kako se ponašati, zaštititi od njega te koje su zakonske odrednice za isto. Brošure ćemo tiskali u 500 primjeraka i distribuirati ih svim štićenicima/štićenicama Doma za odgoj djece i mladih Zagreb. Budući da se radi o skupinama djece i mladih koji pokazuju velike probleme s učenjem, izbjegavaju školske obveze i imaju iznimno loš školski uspjeh, cilj je stvaranje preduvijeta za poboljšanje školskog uspjeha, a očekivani rezultat poboljšani školski uspjeh, te pozitivan stav o školi.

U sklopu kultuno-umjetničkog odgoja štičenika, u suradnji s odgajateljima, odveli bi štićenike na odabrane kazališne predstave u zagrebačka kazališta. U svrhu boljeg strukturiranja slobodnog vremena, a u kontekstu ostalih projektnih aktivnosti, otvaranje ovog aspekta života doprinosi osnaživanju štićenika, uključivanja u kulturni život i u širu zajednicu te razvije njihove socijalne vještine. Djeca i mladi s poremećajima u ponašanju kao posebno ranjiva skupina,u većem su riziku da budu i/ili postanu žrtve ili nasilnici. U mnogim su životnim situacijama tek promatrači koji, ako i kada djeluju, djeluju nasilno, budući da su kroz život usvojili nasilne obrasce komunikacije i ophođenja. U stalnom traženju novih, mladima zanimljivih načina približavanja i osvještavanja tema kao što su nenasilje te prihvaćanje i poštivanje sebe i drugih, forum-kazalište pokazalo se kao učinkovita metoda jer osigurava iskustveno učenje o aktualnim, djeci i mladim ljudima važnim temama i problemima, uz mnoštvo kretanja, suradnje, ali prije svega aktivno djelovanje nenasilnim putem. Forum-kazalište prikazuje situacije odnosa moći tlačitelja i potlačenog kao i potencijalnih promatrača te pokušava odgovoriti na pitanje "Što bih učinio i kako?" "Što ja tu mogu?", "Postoji li alternativa?". Više od 50 godina, ova se metoda koristi u preko 100 zemalja svijeta u školama, te u sredinama sa specifičnim, rizičnim grupacijama npr. ovisnicima, zlostavljanim ženama, zatvorenicima, djecom s poteškoćama u razvoju, djecom s poremečajima u ponašanju itd. Neupitno je da kroz ovakav dramsko-pedagoški rad nastavljen edukativno-iskustvenim radionicama osvještavamo probleme, pozivamo na djelovanje i iznalaženje rješenja nenasilnim putem, osnažujemo same sudionike ali i njihove građanske kompetencije, razvijamo poštovanje, samopoštovanje i socijalne vještine učesnika što doprinosi primarnoj i sekundarnoj prevenciji nasilja među djecom i mladima.

Projekt traje 10 mjeseci u kontinuiranom ritmu. Od rujna 2015. do lipnja 2016. održavat će se jednom mjesečno jedna forum-izvadba i nastavno edukativno-iskustvena radionica na istu temu. Ukupno je 9 edukativno-iskustvenih radionica (uključujući početnu i završnu) i 7 forum-izvedbi. U travnju 2016. započeli bi radionički rad na forum-kazalištu s grupom zainteresiranih štićenika i odgajatelja. Potom slijede njihove javne izvedbe za sve štičenika Doma.

Projekt je prošao na natječaju "Podrška inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama" u kategoriji osnaživanja ugroženih skupina. Ovaj projekt doprinosi razvoju demokratkskih načela i aktivnom građanstvu kao i poboljšanju kvalitete života djece i mladih. Projekt financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, fondovi Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške.Project "Who isn't in – participates" has been made in cooperation with residential institution home for children and youth with behavioral problems, and with financial support of National foundation for deelopment of civil society as part of the program for organisations of civil society founds of European economy and Norway Kingdom.

Goal of this project is active involvement of children and youth with behavioral problems in prevention of violence towards others and themselves, minorize discrimination and solving conflict situations on nonviolent ways. All of said is performed threw tehniques of Forum theatre and educative-experience workshops. Project is primarly focused for children aged 12-18 years old who have behavioral problems. Research shows that this group has higher chances to be victims of violence. Higher risk is a result of poor life circumstances starting with negative problematic family dinamics, marinalisation in society etc. All the circumstances specially at young age, have final unavoidable result: identity crises and lot of personal questions. Those children mostly come from nonfunctional families which cant provide safe and supporting home. Those circumstances make them feel more insecure, low selfesteem and capacity for responsible and proactive life. Basic goal of this project is to make less and prevent further vilent behaviour, as in the role of the victim or the one who makes violence toward others. Project has six project activities:
1) Forum story performances of Council "Luka Ritz" Forum group 2) Follow ups – educative -experience workshops 3) Making Forum group of children in residential institution and making their own stories 4) Public performances of those stories in institution infront of other children and outside 5) reprint of informative educative brochure "How to learn succesfully?" and "Cyberbulling" 6) Taking children to theatre

This project will be performed during ten months continuosly (september 2015. - may 2016). After Forum stories, workshops are going to be follow ups of the Forum. Forum topics are: 1) Relations in family – domestic violence 2) Authority- life in institution 3) Discrimination – stigmatisation 4) Violence in adolescent relationships 5) Sexual harrasment 6) Peer pressure - addictions 7) Cyberbulling – hate speech on internet

Long term goal of project is to prevent violence throuh education, experience learning and active participation. Continuous work is small closed groups makec specific group dinamic which is very important for building peer support, learning new ways of solving problems. Strenght of this kind of work is developing social skills, making deeper relations with others by sharing experiences, thoughts and feeling with others, emphaty, recohnizing and sharing emotion in healthy and constructive way, higher selfesteem and excepting other members of group.

Children and youth with behavioral problems are specially wornable group, and through methods we said, they are going to be supported to think of subjects important to them and to participate activly in society. They will learn different methods of theatre work, experience workshops and activly participate in all topics.