“Vidljiv, važan, snažan” je projekt prevencije neprihvatljivog i nasilnog ponašanja djece i mladih kroz pružanje savjetodavne i edukativne potpore djeci, mladima i roditeljima. Usmjeren je na tri vrste prevencije:
1. PRIMARNA PREVENCIJA uključuje rad na podizanju javne svijesti putem poruka da je nasilje među djecom i mladima, kao uostalom i svi oblici zlostavljanja među djecom, odgovornost svakog od nas i problem čitave zajednice;
2. SEKUNDARNA PREVENCIJA usmjerena je na visoko rizične grupe u populaciji kako bi se osigurala pravodobna intervencija, poput djece i mladih koji imaju slabiji školski uspjeh i probleme s vladanjem u školi, koji imaju specifične poteškoće pri učenju, čiji su roditelji razvedeni ili ovisnici, koja dolaze iz jednoroditeljskih obitelji, koja dolaze iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa, koja su nezbrinuta, koja su već doživjela zlostavljanje, koja iskazuju različite probleme u ponašanju i sl.;
3. TERCIJARNA PREVENCIJA nastupa kada se nasilje već dogodilo, pa ono što je preventivno u njenom programu jest sprječavanje recidiva i prekidanje kruga zlostavljanja. Riječ je o savjetodavnom tretmanu žrtvi i počinitelja nasilja koji za cilj ima ublažavanje posljedica zlostavljanja kad je riječ o žrtvama te sprečavanje ponavljanja nasilja kad je riječ o počiniteljima.
Primarna, sekundarna i tercijarna prevencija ostvaruje se kroz nekoliko aktivnosti:

 1. INDIVIDUALNO I ONLINE SAVJETOVANJE SA STRUČNIM OSOBAMA I TELEFONSKO INFORMIRANJE: riječ je o pružanju pomoći svima onima koji se nađu u problemima odrastanja i odgajanja, kao i u riziku za neprihvaljivo i nasilno ponašanje. Individualno savjetovanje podrazumijeva razgovor sa stručnom osobom u prostorijama Savjetovališta u trajanju od sat vremena, a korisnici se prethodno naručuju telefonski (888 5440) ili osobnim dolaskom. Online savjetovanje zamišljeno je kao mjesto traženja pomoći i savjeta putem e-maila (pitaj@savjetovaliste.hr) kako bi korisnici koji se ne osjećaju dovoljno sigurnima razgovarati o svojim problemima direktno, mogli stupiti u komunikaciju te postaviti pitanja koja ih zanimaju ili zatražiti savjet. U što skorijem roku, poštujući privatnost i prava osobe koja se javlja, odgovara se na pristigle upite. Prednost ovakvog oblika savjetovanja jest konstantna dostupnost (od 0 do 24) te mogućnost pomaganja osobama koji zbog straha, treme, osjećaja srama, nesigurnosti i proživljene traume ne mogu progovoriti o stvarima koje ih muče.
  1. Individualno i online savjetovanje za djecu i roditelje sa socijalnom pedagoginjom u slučaju problema u ponašanju djece potrebno je budući da ta djeca iskazuju dvije skupine problema u ponašanju: aktivne probleme koji se odnose na sva društveno nepoželjna i neprihvatljiva ponašanja, koja odstupaju od uobičajenih, očekivanih i “normalnih”. Za djecu koja se ovako ponašaju često se može čuti da su nemoguća, zločesta, van kontrole. U ovu skupinu spadaju i djeca počinitelji nasilja. Pasivni problem u ponašanju obuhvaća djecu koja su povučena, često izolirana i neprihvaćena od vršnjaka. Kako ona obično ne ometaju rad u školi i ne izazivaju probleme ne percipira ih se kao problem, pa često izostaje neophodna intervencija i pomoć odraslih. Djeca s problemima u ponašanju i njihovi roditelji javljaju se na individualno ili online stručno savjetovanje u Savjetovalištu i primaju pomoć. Roditelje djece s problemima u ponašanju osnažuje se da zajedno s djetetom dogovore pravila ponašanja, nenasilne posljedice u slučaju nepoštivanja pravila ponašanja i da poboljšaju komunikaciju s djetetom.
  2. Individualno i online savjetovanje za djecu i roditelje sa dječjom psihijatricom u slučaju poteškoća u učenju i razvoju djece te adolescentnih kriza je nužno jer problemi vezani uz školovanje i obiteljske prilike profiliraju se kao važniji činitelji za identifikaciju visokorizičnih maloljetnika za nasilno ponašanje, ali i za identifikaciju maloljetnika žrtava nasilja. Savjetovanje je osmišljeno kao individualno i online savjetovanje gdje djeca, mladi i roditelji djece mogu zatražiti pomoć i savjet vezan uz probleme s kojima se djeca susreću u školskom okruženju, pri učenju i savladavanju gradiva, odnosima s vršnjacima te ostalih nastavnih i izvannastavnih obveza.
  3. Pravno savjetovanje u slučaju nasilja među djecom i mladima u suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu u prostorijama Savjetovališta „Luka Ritz“ za roditelje djece žrtava nasilja u slučaju pravnih upita s ciljem zaštite djece. Klinika u prvom redu pruža pravne savjete, pomažući korisnicima da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju. Osim toga, Klinika može pomoći i u sastavljanju raznih pismena i podnesaka u upravnom i drugim postupcima. Ponekad, kliničari se mogu uključiti i u planiranje nastupanja u upravnim i sudskim postupcima, a Klinika može pomoći i u povezivanju s odvjetnicima. Studenti viših godina Pravnog fakulteta u Zagrebu pružaju pomoć. Studenti samostalno i kolektivno obrađuju primljene slučajeve, pri čemu im po potrebi savjetom pomažu akademski mentori – suradnici, znanstveni asistenti i profesori. Klinika ima razvijen interni sustav kontrole kvalitete rezultata.
  4. Informativna telefonska linija u slučajevima nasilja među djecom, problema u ponašanju djece i poteškoća pri učenju je telefon (888 5440) kojeg mogu nazvati djeca, mladi, roditelji i svi drugi u slučaju navedenih poteškoća. Telefonska linija otvorena je od ponedjeljka do subote od 10:00 – 14:00 sati, a rezultati kontaktiranja su informiranje korisnika, naručivanje na individualno savjetovanje sa stručnjakinjom u prostorijama Savjetovališta, na pravno savjetovanje te upućivanje na drugu relevantnu instituciju.
 1. GRUPA PODRŠKE ZA RODITELJE DJECE S PROBLEMIMA U PONAŠANJU je nužna radi dijeljenja životnih iskustava, osjećaja i razmišljanja radi samopomoći. Roditelji se često u tim situacijama osjećaju usamljeno, bespomoćno i ljuto. Cilj je ostvariti toplu, neosuđivačku atmosferu u kojoj članovi mogu slobodno razgovarati o životnim iskustvima bez nelagode, pružiti i primiti podršku i ohrabrenje, te istraživati različite načine suočavanja s problemima. Korisnici su upućivani preko Centra za socijalnu skrb, a mogu se prijaviti i dobrovoljno. Jedna grupa broji maksimalno osam članova.
 2. IZDAVANJE BROŠURE „NASILJE MEĐU DJECOM I MLADIMA“ koja ima za cilj informirati i educirati djecu, mlade i roditelje o nasilju među djecom i mladima, čimbenicima nasilja, indikatorima prema kojima se mogu prepoznati zlostavljana djeca i djeca počinitelji zlostavljanja, posljedicama nasilja među djecom i mladima te mogućnostima prevencije. Publikacija će se dijeliti svim korisnicima Savjetovališta „Luka Ritz“.